राहुल विळदकर, अहमदनगर
'आम्ही पिढ्यान-पिढ्या पोळलोय, आता मलम लावा...' अशा अपेक्षांपेक्षा, 'आम्ही हत्यारांनी केव्हाच विरोध केला असता, पण ती आमची संस्कृती नाही. आता आम्ही डोक्यानंच तुमच्या डोक्याशी लढायला तयार आहोत. तेव्हा तथाकथित बुद्धिवाद्यांनी सावध राहावं, समतेचा बुलडोझर येत आहे'.., अशा गर्जनांनी यंदाचं विद्रोही साहित्य संमेलन दणाणलं. मला वाटतं विद्रोही विचारांनी घेतलेलं हे वळण काळानुरुप आहे...