EasyBlog

This is some blog description about this site

Blog posts tagged in b. s. mirge
Posted

Posted

औद्योगिकदृष्‍टया भारताची प्रगती व्‍हावी यासाठी भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी काही धोरणं आखली होती. त्‍या धोरणान्‍वये भारतातील सर्वसामान्‍य माणूस उद्योजक कसा बनेल आणि आपल्‍या पायांवर उभं राहून तो अधिकाधिक स्‍वावलंबी कसा होईल याबाबतची कारणमीमांसा केली होती. कालांतरानं भारतात औद्योगिक क्षेत्रात बरीच प्रगती झाली. शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातून लहानसहान उद्योग उभे राहू लागले.

Tagged in: b. s. mirge Blog